افزودن و مدیریت کاربران در سی پنل با User Manager

افزودن و مدیریت کاربران در سی پنل با User Manager

افزودن و مدیریت کاربران در سی پنل با User Manager یکی از ویژگی‌های قابل توجه و صد البته مورد نیازی که هر سیستم و ابزار آنلاین دارد امکان تعریف کاربر جدید است تا بتوان با افزودن و مدیریت کاربران، با دادن دسترسی‌های محدود یا پیچیده به توسعه کسب و کار کمک کرد. سی پنل نیز…