نحوه اجرای Traceroute برای عیب یابی اتصال و خطاهای HTTP

نحوه اجرای Traceroute برای عیب یابی اتصال و خطاهای HTTP

نحوه اجرای Traceroute برای عیب یابی اتصال و خطاهای HTTP حتما خطاهای اتصال سایت برای تمام استفاده کنندگان از اینترنت در فضای وب رخ داده است. برخی اوقات ترافیک با اختلال روبرو می شود و داده های معیوب، سایت را نشان نمی دهند. شاید تابحال هنگام پرداخت اینترنتی چنین موقعیتی را دیده اید یا هنگام…