Perl Modules در سی پنل چیست؟

Perl Modules در سی پنل چیست؟

Perl Modules در سی پنل چیست؟ بخش نرم افزاری هاست سی پنل که با SOFTWARE مشخص شده، بسیاری از امکانات حرفه ای را برای کاربران فراهم کرده است. Perl Modules در سی پنل به شما توانایی اضافه کردن توابع پیشرفته را می دهد. جهت اینکه بتوانید از این ویژگی در جهت بهبود وضعیت سایت خود استفاده…