کلمات کلیدی طولانی چیست؟ نقش Long Tail Keywords بر سئو

کلمات کلیدی طولانی چیست؟ نقش Long Tail Keywords بر سئو

کلمات کلیدی طولانی چیست؟ نقش Long Tail Keywords بر سئو از هرگونه افزونه یا سیستم سئو که استفاده می کنید، نیاز به عبارات یا کلمات کلیدی خواهید داشت. در حالت معمول، همیشه به دنبال دیده شدن در صفحات نتایج موتور جستجو با یک تا سه عبارت هستیم. اما زمانی که کاربر پرسشی را تایپ می…