آموزش رفع ارور Invalid ISO 4217 currency code (in “offers”) در سرچ کنسول گوگل

آموزش رفع ارور Invalid ISO 4217 currency code (in “offers”) در سرچ کنسول گوگل

آموزش رفع ارور Invalid ISO 4217 currency code (in “offers”) در سرچ کنسول گوگل هر چه که رو به جلو پیش می‌رویم، گوگل در تغییر الگوریتم‌های خود موارد متعددی را لحاظ کرده و در کنار آن نیز توجه ویژه‌ای نسبت به گذشته روی موضوع اسکیما، داده‌های ساختار یافته یا همان نشانه‌گذاری دارد. یکی از خطاهایی…