اضافه کردن کد php در پست وردپرس با افزونه Insert PHP Code Snippet

اضافه کردن کد php در پست وردپرس با افزونه Insert PHP Code Snippet

اضافه کردن کد php در پست وردپرس با افزونه Insert PHP Code Snippet اگر شما هم از وردپرس برای توسعه خود استفاده می کنید برای افزودن قابلیت های بیشتر به php نیاز دارید. اضافه کردن کد php در پست وردپرس امکانات بیشتری را به سایت می بخشد و قابلیت های آن را گسترش خواهد داد.…