رفع خطای Defer Parsing of JavaScript مربوط به GTMetrix در وردپرس

رفع خطای Defer Parsing of JavaScript مربوط به GTMetrix در وردپرس

رفع خطای Defer Parsing of JavaScript مربوط به GTMetrix در وردپرس ما تاکنون بارها به شما توصیه کرده ایم که سایت خود را از طریق ابزارهای آنلاین مورد ارزیابی قرار دهید. خطای Defer Parsing of JavaScript یکی از ایرادات متداولی است که به صورت تقریبی در اکثر سایت های مختلف وجود دارد. این خطا سرعت…