DNSSEC چیست و نحوه فعال سازی آن

DNSSEC چیست و نحوه فعال سازی آن

DNSSEC چیست و نحوه فعال سازی آن امنیت سایت مسئله ای است که نمی توان به سادگی از آن عبور کرد. خیلی از افراد سولاتی را در مورد ترفند های مختلف برای ایمن کردن وضعیت سایت مطرح می کنند و انتظار دارند که موارد بیشتری را در این خصوص عملی کنند. اگر بخواهیم خیلی ساده…