آموزش فعال کردن Cron Jobs در سی پنل

آموزش فعال کردن Cron Jobs در سی پنل

آموزش فعال کردن Cron Jobs در سی پنل امروز با یکی از ابزارهای کاربردی سی پنل به نام Cron Jobs آشنا می شویم که با اصطلاحاتی مانند کران جابز یا کرون جابز هم دیده می شود. فعال کردن Cron Jobs در سی پنل باعث می شود تا دستورات خاص را بر اساس زبان PHP طی…