آموزش نصب کپچا حرفه ای کلودفلر در وردپرس (Cloudflare Turnstile)

آموزش نصب کپچا حرفه ای کلودفلر در وردپرس (Cloudflare Turnstile)

آموزش نصب کپچا حرفه ای کلودفلر در وردپرس (Cloudflare Turnstile) یکی از راهکارهای افزایش امنیت در وردپرس استفاده از کپچا است. کپچاها این امکان را فراهم می‌کنند تا از درخواست‌هایی تکراری که عموما با استفاده از ربات از طریق فرم‌ها ارسال می‌گردد، جلوگیری کرده و بار روی سرور را از نظر مصرف منابع به حداقل برسانیم. انواع…