Apache Handlers در سی پنل چه کاربردی دارد؟

Apache Handlers در سی پنل چه کاربردی دارد؟

Apache Handlers در سی پنل چه کاربردی دارد؟ همانطور که تابحال گفته ایم، ابزار بسیار مفیدی در قسمت ADVANCED سی پنل قرار داده شده است. Apache Handlers در سی پنل وظیفه به خصوصی در اجرای اسکریپت ها دارد. اگرچه همه چیز به صورت اتوماتیک در وضعیت مطلوب خود قرار گرفته اما امکان اضافه کردن پسوندهای…