7 افزونه عالی اینستاگرام برای به اشتراک گذاشتن فید (رایگان)

7 افزونه عالی اینستاگرام برای به اشتراک گذاشتن فید (رایگان)

7 افزونه عالی اینستاگرام برای به اشتراک گذاشتن فید (رایگان) در دهه گذشته، اینستاگرام از استارتاپ به شبکه اصلی اجتماعی تبدیل شد. ماهانه بیش از یک میلیارد نفر از این پلتفرم استفاده می‌کنند، با جرات می‌توان گفت کاربران به طور متوسط در روز 53 دقیقه در آن فعالیت می‌کنند. البته با وجود افزونه های اینستاگرام،…