ثبت دامنه سایت

آشنایی با انواع پسوند دامنه ها و کاربرد آنها

آشنایی با انواع پسوند دامنه ها و کاربرد آنها دامنه نام منحصر بفردی است که برای شناسایی سایت اینترنتی مورد استفاده قرار می گیرد و از چند قسمت تشکیل شده است که با نقطه ( دات ) از هم جدا شده اند. قسمت اول ماهیت آدرس می باشد مانند WWW،قسمت دوم نام دامنه می باشد…