پروتکل HSTS چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

پروتکل HSTS چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

پروتکل HSTS چیست؟ و چه کاربردی دارد؟ در این مطلب قصد داریم در رابطه با اینکه پروتکل HSTS چیست؟ و چه کاربردی دارد؟ توضیحات کاملی بدهیم، در صورت تمایل برای کسب اطلاعات کامل از این موضوع با همراه باشید. HTTPS چیست؟ قبل از اینکه بگوییم HSTS چیست؟ باید درباره HTTPS توضیحاتی بدهیم؛ در واقع HTTPS یک نسخه…