نحوه استفاده از ابزار Analog Stats برای وضعیت بازدید از سایت در سی پنل

نحوه استفاده از ابزار Analog Stats برای وضعیت بازدید از سایت در سی پنل

نحوه استفاده از ابزار Analog Stats برای وضعیت بازدید از سایت در سی پنل سی پنل در قسمت METRICS ابزارهای متفاوتی برای مشاهده لاگ و وضعیت بازدید از سایت ارائه داده که هر کدام ویژگی به خصوصی دارند. شما می توانید با مراجعه به رابط سی پنل آمار مربوط به وب را مشاهده کنید و…