هاست ایران بهتر است یا خارج؟

هاست ایران بهتر است یا خارج؟ جواب کوتاه و مختصر به این سوال این است: هرچه نزدیکتر، بهتر. همیشه به مشتریان و کاربران توصیه می شود که وب سایت یا اپلیکیشن خود را جایی میزبانی کنند که نزدیکترین فاصله را تا کاربر نهایی داشته باشد. یک تأخیر کوچک می تواند معامله بین مشتری و کسب و کار را…