نکات مهم بهینه سازی عکس در وردپرس

نکات مهم بهینه سازی عکس در وردپرس

نکات مهم بهینه سازی عکس در وردپرس شما در هر موقعیتی باید از ابزار مختلف جهت بهینه سازی و بهبود وضعیت سایت وردپرس خود استفاده کنید. ما موضوعات زیادی را در مورد بهینه سازی عکس و تصاویر دروردپرس جهت افزایش سرعت سایت مطرح کرده ایم. اما اگر نکته جدید برای بیان باشد ما آن را…