نحوه ثبت سایت در گوگل آنالیتیکس Google Analytics

نحوه ثبت سایت در گوگل آنالیتیکس Google Analytics

نحوه ثبت سایت در گوگل آنالیتیکس Google Analytics گوگل آنالیتیکس ابزار ارزشمندی می‌باشد که گوگل جهت تحلیل سایت در اختیار شما قرار داده است. اما برای استفاده از آن ابتدا باید نسبت به ثبت سایت در گوگل آنالیتیکس اقدام کنید. تجزیه و تحلیل داده‌های سایت، شما را در اتخاذ صحیح استراتژی راهبردی مربوط به ایده‌هایتان…