نحوه تنظیم رابط های دامنه IR. در ایرنیک

نحوه تنظیم رابط های دامنه IR. در ایرنیک

نحوه تنظیم رابط های دامنه IR. در ایرنیک خرید دامنه IR. از طریق نمایندگان (شرکت‌های هاستینگ) در مقایسه با خرید از خود ایرنیک هزینه کمتری دارد. برای همین همه کاربران این کار را انجام می‌دهند و تا زمان تمدید دامنه هیچ مشکلی وجود ندارد؛ جز اینکه هنگام تمدید به دلیل تنظیمات پیش‌فرضی که در ایرنیک…