فایل robots.txt سایت چیست و چطور از آن استفاده کنیم؟

فایل robots.txt سایت چیست و چطور از آن استفاده کنیم؟

فایل robots.txt سایت چیست و چطور از آن استفاده کنیم؟ فایل robots.txt سایت یگی از فایل‌های مهم است که باید پس از راه‌اندازی سایت آن را ایجاد کنید. چه از وردپس استفاده کنید و چه از سیستم‌های دیگر مهم است که از این فایل استفاده کنید. فایل robots txt برای مشخصص کردن دسترسی ربات‌ها به…