ثبت نام Hotjar Heatmap Analytics و عملکرد هیت مپ یا نقشه حرارتی سایت

ثبت نام Hotjar Heatmap Analytics و عملکرد هیت مپ یا نقشه حرارتی سایت ابزارهای تحلیلی متنوعی برای بررسی عملکرد وب سایت طرای شده که کارایی متنوعی دارند. Hotjar Heatmap Analytics در طرحی گرافیکی نقشه حرارتی سایت را به نمایش می گذارد و رفتار کاربران را در قسمت های مختلف نشان می دهد. با استفاده از…