حل مشکل سفید شدن صفحه وردپرس (صفحه مرگ وردپرس)

حل مشکل سفید شدن صفحه وردپرس (صفحه مرگ وردپرس)

حل مشکل سفید شدن صفحه وردپرس (صفحه مرگ وردپرس) یکی از خطاهایی که در سایت وردپرسی خود ممکن است با آن مواجه شوید، سفید شدن صفحه وردپرس است. این خطا می‌تواند در ادمین وردپرس(wp admin) رخ داده و صرفا دسترسی به پیشخوان وردپرس نداشته باشید یا اینکه می‌توانید در بخش کاربری سایت رخ داده باشد…