چرا سرعت سایت وردپرس مهم است؟

چرا سرعت سایت وردپرس مهم است؟

چرا سرعت سایت وردپرس مهم است؟ سرعت سایت پارامتر مهمی است که بر میزان بازدیدکنندگان سایت شما اثر قابل توجهی خواهد گذاشت. همه چیز مشخص است! وب سایت شما سریعتر بارگذاری می شود و کاربران بیشتری به آن سر می زنند. پاورسرور این بار یکی دیگر از عوامل موثر بر سئو سایت را مورد بررسی…