نحوه رفع خطای DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN

نحوه رفع خطای DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN

نحوه رفع خطای DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN اگر سایتی برای خود راه انداخته اید، گاه و بیگاه با خطاهای مختلفی روبرو خواهید شد! به خصوص اگر هنوز در ابتدای کار قرار دارید. بیشتر این خطاها در برنامه های سطح سرور مانند وردپرس رخ می دهند. با این حال، گاهی اوقات به راهنمایی برای رفع خطای DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN نیاز پیدا…