آموزش کار با AMP سرچ کنسول گوگل و رفع خطاهای amp

آموزش کار با AMP سرچ کنسول گوگل و رفع خطاهای amp

آموزش کار با AMP سرچ کنسول گوگل و رفع خطاهای amp صفحات AMP سایت جدیدترین قابلیت گوگل است که به کمک آن می‌توانید امکان دسترسی به محتوای سایت را در قالب یک صفحه HTML خام فراهم کنید. در این صورت المان‌های مختلفی که در سایت وجود داشته و می‌تواند شامل انواع فرم‌ها، تبلیغات، ستون‌ها و…