هاست و دامنه

خرید دامنه ی مناسب

خرید دامنه ی مناسب دامنه کشور ها نام دامنه در زمینه های مختلف شبکه، برای نام گذاری و آدرس دهی استفاده می شود. یک دومین منبع پروتکل اینترنت ( IP ) یا نام دامنه شبکه را نشان می دهد. نام دامنه با قوانین و رویه های سیستم دامنه ( DNS ) تشکیل می شود. نام دامنه…