چطور به شکل درست از تگ های H استفاده کنیم؟

چطور به شکل درست از تگ های H استفاده کنیم؟

چطور به شکل درست از تگ های H استفاده کنیم؟ هنگامی که شروع به نوشتن در وردپرس یا هر سیستم سایت ساز دیگری می‌کنید تا محتوایی را در صفحه وب هوا کنید، استفاده از تگ های H که به ترتیب شامل تگ های هدینگ H1، H2 ،H3 ،H4 ،H5 و H6 هستند، می‌تواند به خوانایی…