نحوه استفاده تگ Alt یا متن جایگزین تصاویر وردپرس

نحوه استفاده تگ Alt یا متن جایگزین تصاویر وردپرس

نحوه استفاده تگ Alt یا متن جایگزین تصاویر وردپرس تصاویر به جذابیت بصری سایت شما کمک شایان توجهی خواهند نمود. با این حال اگر تگ Alt یا متن جایگزین تصاویر وردپرس را از لحاظ سئو برای وب سایت در نظر نگیرید، فرصت مهمی را برای بهبود تجربه کاربری و محبوبیت سایت خود از دست داده…