مشاهده و بررسی خطاهای سایت در هاست سی پنل با ابزار Errors

مشاهده و بررسی خطاهای سایت در هاست سی پنل با ابزار Errors

مشاهده و بررسی خطاهای سایت در هاست سی پنل با ابزار Errors رابط سی پنل امکان مشاهده آمار و تحلیل دامنه های مختلف را به شما می دهد. آمار بازدید سایت در سی پنل با استفاده از ابزاری به نام Visitors در بخش METRICS میسر شده و می توان از طریق آن تحلیل های مفیدی…