باورهای غلط سئو سایت چیست؟

باورهای غلط سئو سایت چیست؟

باورهای غلط سئو سایت چیست؟ با اینکه اصول مشخصی برای بهینه سازی سایت از سوی مراجع رسمی مطرح شده، هنوز باورهای غلط سئو سایت دامن بسیاری از کاربران را گرفته است. پر واضح است که احترام به قوانین گوگل موجب بهبود وضعیت شما در این موتور جستجوی محبوب می شود و نقض اصول آن شما…