انواع خطوط اينترنتي کدام اند؟

انواع خطوط اينترنتي کدام اند؟ خطوط آنالوگ معمولي Dial up: سرويسي است که با شماره گيري خط تلفن شهري شما را از طريق دستگاه مودم به شبكه جهاني اينترنت متصل مي‌نمايد و امكان دستيابي به صفحات شبكه جهاني وب را فراهم مي آورد . اين امكان از طريق سرويس دهنده خدمات اينترنتي فراهم مي گردد…