آموزش افزودن کاربر به سی پنل (ساخت و مدیریت تیم)

آموزش افزودن کاربر به سی پنل (ساخت و مدیریت تیم)

آموزش افزودن کاربر به سی پنل (ساخت و مدیریت تیم) قابلیت افزودن کاربر به سی پنل این امکان را به شما خواهد داد تا بتوانید در ۴ سطح مختلف برای کاربرانی در هاست خود دسترسی ایجاد کنید تا مدیریت بخش‌های مورد نظر را در دسترس داشته باشند. این بخش‌ها شامل پایگاه داده، ایمیل، دسترسی کلی…