آموزش افزودن لیست ایمیل ها در سی پنل با استفاده از ابزار Address Importer

آموزش افزودن لیست ایمیل ها در سی پنل با استفاده از ابزار Address Importer

آموزش افزودن لیست ایمیل ها در سی پنل با استفاده از ابزار Address Importer هاست سی پنل ابزار زیادی را در بخش ایمیل قرار داده که هرکدام کاربرد خاصی دارند. افزودن لیست ایمیل ها در سی پنل با کمک Address Importer صورت می گیرد که از اضافه کردن آدرس ایمیل کاربران به صورت تک به…