نحوه دسترسی به آمار Ftp از طریق سی پنل

نحوه دسترسی به آمار Ftp از طریق سی پنل

نحوه دسترسی به آمار Ftp از طریق سی پنل شاید از خود سوال می کنید که این همه قسمت آماری مربوط به بخش METRICS در سی پنل به چه کاری می آید. دسترسی به آمار FTP از طریق سی پنل می تواند در هدایت بازدیدکنندگان سایت به شما کمک شایان توجهی نماید. در حقیقت با…