بک لینک چیست؟

بک لینک چیست؟ چگونه بک لینک بگیریم که جریمه نشویم؟ «کارتان را شروع کنید؛ مردم خودشان متوجه کیفیت کار شما می‌شوند و به سمتتان خواهند آمد.» چنین تصوری شاید در گذشته محلی از اِعراب داشت، اما در بازار مملو از رقیب عصر حاضر و به‌ خصوص در دنیای بازاریابی دیجیتال نمی‌تواند جایگاهی داشته باشد. در…