آدرس سایت با www یا بدون www برای سئو وردپرس بهتر است؟

آدرس سایت با www یا بدون www برای سئو وردپرس بهتر است؟

آدرس سایت با www یا بدون www برای سئو وردپرس بهتر است؟ ما برای ایجاد سایت خوب باید تمامی جوانب را هوشمندانه بسنجیم، بسیاری از افراد در ابتدا حساسیت خاصی در مورد ساختار WWW روی سئو سایت دارند. اینکه آدرس سایت با www یا بدون www باشد، کاربران ما را دچار تردید و سردرگمی نموده…